Proefles
Iedereen is welkom om drie proeflessen te volgen.

Inschrijving
Het inschrijfgeld is een eenmalig bedrag van €15,-

Contributie per maand kinderen:
– 1 keer per week trainen (1  uur per week) €20,-
– 2 keer per week trainen (2 uur per week) €30,-
– 3 keer per week trainen  (3 uur per week) €35,-

Contributie per maand jeugd & volwassenen:
– 1 keer per week trainen (1,5 uur per week) €25,-
– 2 keer per week trainen (3    uur per week) €35,-
– 3 keer per week trainen (4,5 uur per week) €40,-

Aansprakelijkheid
Ikyoneda Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte eigendommen. Wij adviseren iedereen om alle spullen mee de zaal in te nemen.

Verzekering
Ikyoneda Academy is aangesloten bij de Nederlandse Hapkido Bond (NHB). Deze stichting is rijkserkend en aangesloten bij de NOC*NSF en aanvaardt door het ministerie van VWS. Ieder lid is verplicht zich aan te sluiten bij de NHB en de contributie te voldoen. Dit lidmaatschap is belangrijk, omdat de deelnemer dan verzekerd is voor eventuele schadelijke gevolgen bij ongevallen tijdens de training. Het lidmaatschap bedraagt €25,- per jaar per persoon.

De verzekering dient bij de eerste (startende) contributiemaand te worden betaald.

Beïndiging lidmaatschap
Er is een opzegtermijn van twee maanden en deze dient schriftelijk te worden medegedeeld. Zonder opzegging zal de lidmaatschap automatisch doorgaan. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk in overleg met de leraar. Indien de leerling door bijzondere omstandigheden langere tijd afwezig is, kunt u schriftelijk om een reductie verzoeken, deze zal naar alle redelijkheid worden beoordeeld.