Dim Mak Europe

Ikyoneda Academy is aangesloten bij Dim Mak Europe, Dim Mak Europe heeft onder andere als doel om de krijgskunstenaars naar een hoger niveau te brengen in hun eigen krijgskunst door middel van hetDim Mak Europe gebruikmaken van Kyusho Jitsu, Dim Mak en Qi Gong. Dim Mak Europe is opgericht om de belangen te behartigen van de beoefenaars van Dim Mak en de aangesloten scholen met hun eigen krijgskunst. Naast het promoten van de krijgskunstdisciplines en verder uitbouwen en ontwikkelen van Dim Mak, Kyusho Jitsu en Qi Gong streeft Dim Mak Europe ernaar om ook kwalitatief goede Dim Mak instructors op te leiden om zo de kennis meer en beter te kunnen verspreiden. Naast het verzorgen van een uitgebalanceerd lesprogramma verzorgt Dim Mak Europe met regelmaat stages en nemen ze ook examens voor Kyu, Dangraden Qi Gong graden af. De aangesloten en erkende scholen krijgen begeleiding in het Dim Mak en het verspreiden daarvan.

Omdat we openstaan voor alle krijgskunsten en in een ongedwongen plezierige manier met elkaar willen trainen is het ook zeker de bedoeling dat we van elkaar leren. Iedere krijgskunstdiscipline heeft zo zijn eigen essentie in de technieken. Met deze open instelling streven we ernaar om zo diep mogelijk in de essentie van de krijgskunst te kunnen komen.